การจัดการเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( โควิค19 )

ให้ความสำคัญสูงสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน เรากำลังดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อตามนโยบายการบริหาร

  • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ
  • หมั่นล้างมือบ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อโรค
  • ระบายอากาศของห้องให้ถ่ายเทตลอดเวลา
  • วัดอุณหภูมิทุกเช้า (ข้อจำกัดในการเข้าโรงงานในกรณีที่มีความผิดปกติ เช่น มีไข้ )

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ

ข่าวสาร

  • SET ปากีสถาน เริ่มดำเนินกิจการในเดือนตุลาคม 2020

TOP